STUDIO*F*

Ing. arch. Stanislava Fixelová

autorizovaný architekt 01 267

Axmanova 15, 623 00 Brno, fixelova@volny.cz

telefon: 547 382 807, mobil: 602 792 059

spolupráce:

Stabil, spol. s r. o. - statika a konstrukční část

Jan Mičulka - elektro

Hana Köslerová - ZTI

Jiřina Dvořáková - vytápění

  • architektonické návrhy a studie

  • projekty pro územní řízení

  • projekty pro stavební povolení a pro provedení stavby

  • zpracování urbanistických studií

  • zpracování územně plánovacích podkladů

  • studie a projekty interieru, design

  • poradenská a konzultační činnost

  • dodávka staveb a interierů na klíč
Architektonické návrhy a studie Studie a projekty rekonstrukcí Kancelářské a obchodní interiéry
Bytové interiéry Architektonický design a prvky interiéru Dodávky interiérů na klíč
Výstavnictví Urbanisticko - architektonické studie Poradenská a konzultační činnost