STUDIO*F*

Ing. arch. Stanislava Fixelová

autorizovaný architekt ČKA 01 267

Axmanova 532/15, 623 00 Brno, fixelova@volny.cz

mobil: 602 792 059

  • architektonické návrhy a studie

  • projekty pro územní řízení

  • projekty pro stavební povolení a pro provedení stavby

  • zpracování urbanistických studií

  • zpracování územně plánovacích podkladů

  • studie a projekty interieru, design

  • poradenská a konzultační činnost

  • dodávka staveb a interierů na klíč
Architektonické návrhy a studie Studie a projekty rekonstrukcí Kancelářské a obchodní interiéry
Bytové interiéry Architektonický design a prvky interiéru Dodávky interiérů na klíč
Výstavnictví Urbanisticko - architektonické studie Aktuální zakázky